Noorderkerk

Ede

Begin vorige eeuw boog de Edese architect A. Kool zich over zijn tekentafel en tekende een prachtige zaalkerk met toren. De tekenstijl was eclectisch met elementen uit de neorenaissance en de rationalistische kunst. Een stijl die vaker werd toegepast in de negentiende- en twintigste-eeuwse bouwkunst. Kenmerkend zijn de opvallend grote gebrandschilderde vensters aan de straatzijde. Na de voltooiing van de kerk in 1903 werd er een kosterswoning naast gebouwd. Het gebouw bood al die jaren onderdak aan de leden van de Gereformeerde Kerk. Tot 1939 werd het gebouw dan ook ‘Gereformeerde Kerk’ genoemd. Toen in datzelfde jaar in het Beatrixpark de Zuiderkerk verrees, heeft het gebouw aan de Amsterdamseweg een naamsverandering ondergaan: voortaan sprak men van de Noorderkerk.

In de jaren 1920 - 1930 was er een grote toestroom van in Ede gelegerde militairen. Het kerkgebouw bood hiervoor niet genoeg zitplaatsen en dus besloot men tot het bouwen van de galerijen aan de noord- en zuidzijde. In 2011 sloot de Noorderkerk haar deuren en verkocht de Gereformeerde Kerk het gebouw aan Alvis Vastgoed. Ook werd toen de stichting Behoud Noorderkerk Ede opgericht. De kerkzaal is volledig intact gebleven en doet momenteel dienst als Edese Concertzaal. Een keur aan (internationale) artiesten betrad inmiddels het podium en met de instandhouding van de kerkzaal is een belangrijk cultureel element aan regio Midden-Nederland in het algemeen en aan Ede in het bijzonder toegevoegd.

Opvallende instrumenten zijn de Bösendorfer Imperial, het vlaggenschip van ‘s werelds oudste en gerenommeerdste fabrikant van concertvleugels, en het romantische Ypma kerkorgel. De Alkmaarse orgelbouwer Ypma bouwde het instrument in 1882, oorspronkelijk voor de rooms-katholieke St. Corneliuskerk in Limmen (Noord-Holland). Toen deze kerk in 1917 een nieuw orgel kreeg, werd het Ypma-orgel naar Ede overgebracht. Bij plaatsing in de Noorderkerk werd het orgelfront afgestemd op de gereformeerde liturgie.

De overige ruimten van het kerkgebouw zijn getransformeerd tot kantoren. De huidige functie laat zich dan ook het best omschrijven als ondernemerscentrum. Ook de kosterswoning heeft een kantoorfunctie gekregen en is verhuurd aan Smit Bedrijfshuisvesting. De overige bedrijven die in de Noorderkerk gevestigd zijn, zijn Eskes Media, Dagjeweg.nl, Rede Legal, Ascherman Administratiekantoor en Elbertsen Bouw.